אני מבקשת לדעת יותר על ניתוח שאיבת שומן

התהליך של ייצור תאי השומן על ידי הגוף מסתיים בסוף גיל הצמיחה (17-18). משלב זה ולאורך הזמן מספרם של תאי השומן נשאר קבוע. את העובדה הביולוגית הזאת אנו מנצלים בניתוח שאיבת השומן. מספרם של תאי השומן נשאר קבוע, למרות שהם מתנפחים או מתכווצים בהתאם להרגלי החיים והדיאטה שלנו. בניתוח עצמו מתבצעת שאיבת תאי השומן מאזורים שנבחרו מראש, ומכיוון שאין יצירה של תאים חדשים, הרי שתוצאת הניתוח באותם אזורים ספציפיים – נשמרת לתמיד.  תוצאות הניתוח באות לידי ביטוי על ידי הקטנת הקימורים וההיקף של האזורים שנשאבו.

איכות העור באזור הניתוח נשארת כפי שהייתה לפני הניתוח, ואין צורך בניתוחים נוספים עם הזמן. יש להימנע משאיבת יתר, היכולה לגרום לשקעים של העור.

האזורים המנותחים ממשיכים לשמור על מצבם לאורך השנים. אולם אזורי גוף שלא נשאב מהם שומן, ימשיכו לגלות אפקטים של השמנות או הרזיות יתר גם בעתיד.

את התוצאות הסופיות של הניתוח, ניתן לראות בדרך כלל רק מספר חודשים לאחר מועד ביצועו.  במשך זמן זה יספגו הבצקות והנפיחות וגם העור עצמו יתהדק בצורה מושלמת למקומו.